1. Add
  1. Качете файловете и въведете описание на поръчката
  2. Давам съгласието си за обработка на лични данни в съответствие с общи условия.

Разплащания

07.02.2018

Може да се възползвате от още един вид заплащане на поръчката, а именно чрез банков превод.

Титуляр: ПОСТЕРПРИНТ ЕООД

Сметка/IBAN:BG17 UNCR 7000 1522 9154 78

Банков код/BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк АД

Бърза поръчка